Dec 31, 2008

2 Panduan Utama

Menungganglah dengan 2 perkara ini selalu diingati :

1. Berhati-hati

2. Cekap

No comments:

Post a Comment